Wat verandert er voor ondernemers in 2017?

Ook in 2017 wijzigen er weer enige wetten en regelingen. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend. Veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2017 staan hieronder. 

E-factuur aan overheid verplicht

Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers aan de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen. Dat kan op verschillende manieren:

  • via een (boekhoud)programma met Simplerinvoicing;
  • via een aansluiting op Digipoort;
  • via het leveranciersportaal van de Rijksdienst.

Jaarrekening verplicht digitaal aanleveren

Vanaf 1 januari 2017 zijn kleine bedrijven verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel.

Lager verplicht loon voor dga van startup

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een startup zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van € 44.000. Ze mogen zich de eerste 3 jaar een minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

Extra budget regeling voor onderzoek en ontwikkeling

Bedrijven die willen innoveren en doorgroeien, kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Dit geldt ook voor uitgaven voor een onderzoeksproject of andere kosten. Vanaf 2017 komt extra budget beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO. Het budget voor deze regeling is in 2017 € 1.205 miljoen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

No-riskpolis onbepaalde tijd geldig

De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. Dit was eerst 5 jaar. Met een no-risk polis hoeft de werkgever bij ziekte van een arbeidsgehandicapte werknemer het loon niet door te betalen.

Starterskrediet omhoog

Het maximale starterskrediet gaat in 2017 omhoog naar  €35.677 (€ 35.549 in 2016).

Meer bedrijfskapitaal lenen

Afhankelijk van uw situatie kunt u in 2017 meer bedrijfskapitaal lenen of als gift ontvangen.

Eigen vermogen voor bbz omhoog

U mag in 2017 als zelfstandige in de bijstand een vermogen hebben van € 186.498,00. Dit was € 185.829.

Uitkering oudere zelfstandige IOAZ omhoog

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

Buitenlandse aandeelhouders kunnen dividendbelasting terugkrijgen

Vanaf 1 januari 2017 kunnen buitenlandse aandeelhouders met aandelen in Nederlandse vennootschappen teveel ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugvragen.

Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) 2017

Besteedt een bedrijf speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uit aan een ander onderdeel van het concern? En maakt het bedrijf hierdoor winst? Dan komt deze winst vanaf 1 januari niet meer in aanmerking voor belastingvoordeel.

Verruiming definitie bouwterrein voor BTW

Heeft u grond gekocht en wilt u hier op gaan bouwen? Voor de toepassing van de BTW is er vanaf 2017 eerder sprake van een bouwterrein.

Bij de levering van een bouwterrein betaalt u 21% BTW en heeft u vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Koopt u grond dat geen bouwterrein is? Dan betaalt u 6% overdrachtsbelasting en heeft u vrijstelling voor de BTW.

Afvalstoffenbelasting omhoog

Vanaf 1 januari 2017 is de belasting op afvalstoffen €13,11 (€13,07 in 2016)  per 1000 kilogram afval. Dit tarief geldt voor bedrijven die afval storten of verbranden. Een bedrijf betaalt geen afvalstoffenbelasting als zij afval recyclen.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl