Wat is het voordeel van de willekeurige afschrijving?

Op sommige soorten investeringen mag afwijkend worden afgeschreven. Dat geldt voor milieu-investeringen en investeringen door starters.

De afschrijving mag ‘willekeurig’ plaatsvinden, dat wil zeggen dat u zich niet aan de normale afschrijvingsregels hoeft te houden. Het voordeel is dan een liquiditeits- en rentevoordeel: door de snellere afschrijving betaalt u in dat jaar minder belasting. Maar soms kan het ook voordelig zijn de afschrijving te verdelen over meerdere jaren. In elk van de jaren kan de afschrijving dan van de belasting in de hoogste tariefschijven afgetrokken worden.

De milieu-investeringen die voor deze willekeurige afschrijving in aanmerking komen, kunt u voor maximaal 75% willekeurig afschrijven. U vindt deze investeringen op de zogenaamde milieulijst, die jaarlijks door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd wordt. Deze lijst wordt ook wel de VAMIL-lijst genoemd. Bij auto- gerelateerde investeringen moet vooral gedacht worden aan oplaadpunten voor elektrische auto’s, maar er is ook willekeurige afschrijving mogelijk voor de waterstofpersonenauto en voor de volledig elektrische bestelauto.

Let er op dat het voor toepassing van deze regeling nodig is de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen te melden via het elektronische loket van RVO. Raadpleeg voor investering altijd de website www.rvo.nl voor de actuele milieulijst en de concrete productomschrijvingen.